Nasze projekty

“The Rhythm of Nature”

 W kwietniu 2022 r. rozpoczęliśmy kolejny międzynarodowy projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy choreografami z krajów partnerskich, a także opracowanie nowych metod pracy z tancerzami oraz technik kreowania ruchu. Podczas trzech spotkań projektowych (Wiedeń, Warszawa, Sewilla) odbędą się laboratoria tańca mające na celu zbadanie wpływu rytmów pochodzących z natury na ruch, kompozycję i samopoczucie tancerzy. W projekt zaangażowani będą choreografowie, tancerze oraz pracownicy naukowi z instytucji partnerskich. 

“S.O.S Save Our Souls”

 W grudniu 2021 r. rozpoczęliśmy prace nad spektaklem pt. “S.O.S Save our Souls”, który realizujemy wraz z “LowAir Urban Dance Theater” z Litwy. Próby do spektaklu odbywają się zarówno w Wilnie, jak i w Warszawie. Premiera spektaklu zaplanowana jest na wiosnę 2023 roku  w Warszawie.