II Ogólnopolski Konkurs Małych Form „Rytmy Natury”

II Ogólnopolski Konkurs Choreograficzny Małych Form „Rytmy Natury” Solo, Duo, Trio/Czwórka odbędzie się na scenie Teatru Garnizon Sztuki w Warszawie. Konkurs kierowany jest do tancerzy, powyżej 17 roku życia, którzy chcieliby swoim tańcem poruszyć szersze grono odbiorców. 
Prezentacje oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez organizatora. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wysłanie zgłoszenia oraz nagrania etiudy, na podstawie którego zostaną wyłonione prezentacje do Konkursu głównego. 


Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie Konkursu

Tematem II Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form “Rytmy Natury” jest szeroko pojęta Natura. Mile widziane prezentacje nawiązujące do tematyki natury (i jej rytmów), ekologii, oraz dialogu człowieka z otaczającym go światem. 

Narzędziem, którego można użyć do pracy nad kompozycją to skrypt, który powstał w efekcie międzynarodowych spotkań projektowych pt. “The Rhythm of Nature” prowadzonych przez choreografów i nauczycieli z Hiszpanii, Austrii i Polski. Projekt ten jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej.