Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Artystyczne Po:ruszeni zostało założone w 2021 roku przez Pawła Michno.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie kultury w Polsce oraz artystów młodego pokolenia, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów.

Zajmujemy się tworzeniem warunków do rozwoju artystycznego pedagogów i trenerów różnych dziedzin sztuki. Stowarzyszenie zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, wymiany kulturowej oraz prowadzeniem działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach kulturalno- artystycznych dla osób chcących rozwijać się artystycznie. Celem Stowarzyszenia jest również współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność o podobnym charakterze, zarówno w kraju, jak i za granicą. Celem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie i udział w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Stowarzyszenie zajmuje się organizowaniem działań mających na celu propagowanie wymiany kulturowej w formie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, konferencji, prelekcji i pokazów.

Obszary w jakich Stowarzyszenie prowadzi aktywne działania to tworzenie konkretnych projektów artystycznych:

a. Wszelkiego rodzaju imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki, w tym wystaw, pokazów, spektakli teatralnych i koncertów młodych twórców.
b. Organizacja i przeprowadzanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą;
c. Organizacja wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą w celu upowszechniania ich działań, a także służących wymianie i zdobywaniu doświadczeń;
d. Jednorazowych i cyklicznych działań wydawniczych (poligraficznych, audiowizualnych, internetowych), dokumentujących, promujących i upowszechniających działania twórcze