RYTMY NATURY

Realizacja projektu „Rytm Natury” wynika z chęci poznania metod pracy nauczycieli i choreografów z innych krajów Europy oraz problemów, jakie napotykają w swojej pracy pedagogicznej i twórczej. Projekt jest okazją do twórczej dyskusji nad doborem metod i technik pracy z tancerzami. W trakcie projektu opracowujemy nowe metody, które będą wynikiem prowadzonych laboratoriów tanecznych, dyskusji i obserwacji.
Angażujemy w projekt osoby z mniejszymi szansami. Chcemy stworzyć możliwość udziału każdemu, niezależnie od statusu czy sytuacji ekonomicznej. Ideą powstania tego projektu jest dbanie o różnorodność środowiskową również poprzez angażowanie ludzi różnej płci i wieku. Nasz projekt porusza ważne kwestie związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz tematem segregacji odpadów. Wierzymy, że taniec jest odpowiednią formą i narzędziem do edukowania odbiorców w kwestiach środowiskowych, a także uwrażliwiania na aspekty klimatyczne. Z drugiej strony wierzymy, że otaczająca nas przyroda i jej rytmy pozytywnie wpłyną na ekspresję, ruch i samopoczucie tancerzy.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi na te tematy i zachęcenie do podejmowania działań na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Opracowane przez osoby zaangażowane w projekt techniki i metodyka edukacyjna będą odpowiednim narzędziem do stworzenia nietypowej i oryginalnej formy komunikacji, poruszającej tak ważne tematy jak ochrona środowiska i segregacja odpadów. Spotkania i warsztaty projektowe pozwolą nam również lepiej poznać kulturę krajów partnerskich poprzez wspólną pracę w międzynarodowym gronie edukatorów i ekspertów.