I Ogólnopolski Konkurs Choreograficzny Małych Form

I Ogólnopolski Konkurs Choreograficzny Małych Form Po:ruszeni: Solo, Duo, Trio/Czwórka odbędzie się na scenie Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.Konkurs kierowany jest do tancerzy, powyżej 17 roku życia, którzy chcieliby swoim tańcem poruszyć szersze grono odbiorców. 
Prezentacje oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez organizatora. Warunkiem udziału w konkursie jest poprawne wysłanie zgłoszenia oraz nagrania etiudy, na podstawie którego zostaną wyłonione prezentacje do Konkursu głównego. 
Laureaci, oprócz atrakcyjnych nagród, będą mieli możliwość zaprezentować swoją etiudę podczas wieczoru choreograficznego na profesjonalnej scenie Teatru Syrena w Warszawie w dniu 27.11.2022. Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie Konkursu.